หนุ่มกาฬสินธุ์

"พี่น้องเอย เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มปลากุ่มบ้อนคือแข้แกว่งหาง ปลานางบ้อนคือขางฟ้าลั่น จั๊กจั่นฮ้องคือฆ้องลั่นยามคนมีศีล ดินมีน้ำ บ่ห่อนขาดเขินบกฝูงหมู่สกุณานก บินซวนซมปลายไม้ไทเมืองไกล เมืองใกล้ ไปมาได้จอดแว้น้ำใจหลายดีแท้น้อ หมู่เฮาซาวอีสาน ซั่นแล้ว"เมืองอีสานแล้งกะแห้งแต่ดินผง แต่ว่าใจของคนชุ่มธรรมคำพระเจ้า เทิงเด็กเทิงผุเฒ่าบ่าวสาวตามฮีต บ่มีผิดแบบเบ้าคองเฒ่าผุเผิ่นสอน อีสานบ่ได้แล้งแห้งแต่น้ำไหล แต่ว่าน้ำใจของคนหลั่งไหลบ่มีแล้ง

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลโรงเรียน

1. ชื่อโรงเรียน
2. ที่อยู่
3. ประวัติโรงเรียน
4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
5. บุคลากร
6. อาคารสถานที่